0

Organizacja konferencji

Przystępując do przygotowania konferencji, kongresu, seminarium nie wolno oczywiście pominąć tak istotnej sprawy, jaką jest profesjonalna obsługa konferencji, którą zapewnić mogą zazwyczaj tylko wyspecjalizowane  firmy które to kompleksowo zaplanują cały przebieg spotkania od etapu przygotowania do jego zakończenia.

0

Miejsca na konferencje, sale konferencyjne

Konferencje, szkolenia  w zależności od typu mogą odbywać się w różnych miejscach. W przypadku konferencji naukowych o duże liczbie uczestników, konferencje takie wymagają przeprowadzanie wykładu a do tego celu idealnie na miejsce konferencji nadają się aule gdzie idealnie jest przystosowane… Continue Reading